Blogg / Kommentera

måndag oktober 5 2009

Hva betyr ordet turisme

Hva er turisme – og hvor kommer begrepet fra, har jeg undret over. Kanskje flere som leser dette undrer på det? I alle fall kommer ordet ”tur” det fra det latinske ordet ”tornare”, det betyr vrid, vende, kretse, og det greske ordet ”tornos” som betyr sirkle rundt et punkt eller akse.

Selv er jeg selvsagt ingen språkekspert, men ordet ble opptatt i engelsk språk og så videre til norsk og endret til ”ens tur” og ”tur”. Endelsen eller begrepet –isme betyr en hendelse eller prosess, oppførsel eller kvalitet, mens endelsen – ist benevner en som utfører handlingen. Ordet tur og endelsene –isme og –ist kombineres – altså en bevegelse rundt en sirkel. Det kan være et startpunkt man kommer tilbake til. Som en sirkel, representerer dermed en runddreise, man kommer tilbake til startpunktet. En som ufører en rundreise er en turist. 1)

Ordet tourism ble brukt som et nytt ord for reisende i England, så langt tilbake som 1700-tallet – men definisjonen kom først kanskje på slutten av 1800-tallet. Definisjonen på 1800-tallsturisten var da ”personer som reiste av nysgjerrighet og sysselløshet”. Det var unge britiske aristokrater, menn, med karrierer innen politikk, myndighetsutøvelse og diplomati som foretok reiser på det Europeiske kontinentet.

Både tyskere, engelskmenn og øvrige lands rikmannsfolk foretok lengre reiser og var kjente som turister på slutten av 1800-tallet.

1) Global tourism, av William F. Theobald, ISBN 0-7506-7789-9

Posted by HISOL at 07.49formiddag to Boktips , Science , Travel , Vitenskap | Permalink | Comments (0) | TrackBack (0)

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a00d83451f19769e20120a6117015970c

Listed below are links to weblogs that reference Hva betyr ordet turisme:

Comments

The comments to this entry are closed.

Travelstart VIP Om Travelstart Annet Rettslig
Copyright © 1999-2007 Travelstart Nordic AB

Portions copyright Donvand Ltd. 2006
IATA Certified Travelstart SE Travelstart NO Travelstart DK Travelstart FI Travelstart DE